România celor două agriculturi

7 Aprilie 2014, 11.00-13.00, 14.00 – 16.00

Co-organizatori:

 

crpe  logo Europuls
dilema-veche 8


Reforma PAC oferă un meniu variat de opțiuni de finanțare
, însă lasă multe detalii de implementare la latitudinea statelor membre. Modalitatea în care fondurile europene pentru agricultură vor fi distribuite pentru perioada 2014-2020 ține în mare parte de modul în care decidenții români vor alege și adapta (acolo unde există posibilitatea) noua legislație europeană pe agricultură. Centrul Român de Politici Europene (CRPE) a tratat aceste opțiuni ale României în raportul ”Fonduri europene pentru agricultură: opțiunile României pentru plăţile directe după (2014-2020)” care analizează cadrul general al reformei, opţiunile României şi propune o serie de recomandări: ce ar trebui să alegem din meniu, date fiind realităţile agriculturii autohtone şi cum se potenţează reciproc aceste opţiuni. De asemenea, CRPE a cercetat in extenso mecanismul alternativ de dezvoltare a agriculturii de mijloc în România: asocierea. În cele șase rapoarte publicate în cadrul programului ”Dezvoltare rurală prin antreprenoriat și asociere”, au fost documentate aspectele sociologice, economice și culturale care definesc asocierea în scop economic (al desfacerii pe piață) a micilor producători agricoli și a propus o măsură de asistență individualizată pentru sprijinirea formelor asociative în PNDR 2014-2020.România are două agriculturi, cu obiective, interese şi chiar soluții de dezvoltare divergente: agricultura de subzistență (aproximativ 2,5 milioane de ferme care deţin sub 1 hectar) și agricultura agro-industrială (în jur de 2700 ferme foarte mari). În viziunea CRPE, talerele balanței trebuie echilibrate pentru  dezvoltarea unei agriculturi performante de mijloc. Iar reforma Politicii Agricole Comune (PAC), agreată după multe dezbateri, este deosebit de ofertantă pentru țări cu structuri și problematici agricole similare cu ale României.

Toate aceste aspecte, de o importanță majoră pentru agricultura românească trebuie aduse într-un mod profesionist în dezbaterea publică, pentru a facilita dialogul între cei direct afectați de modul în care fondurile europene pentru agricultură vor fi cheltuite în următorii șapte ani – fermieri, experți, mediul academic – și factorii de decizie.

11.00 – 13.00 Prima sesiune: Modele economice de dezvoltare a agriculturii mici și mijlocii: asociere și organizarea pietei

Moderator: Cristian Ghinea, Director CRPE

Invitaţi:

 • Mihail Dumitru, Director General Adjunct DG AGRI
 • Mihai Herciu, director general al Direcției Generale
  Dezvoltare Rurală  (AM PNDR) din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
 • Romeo Vasilache, Director programe antreprenoriat Romanian-American Foundation
 • Alexandru Potor , președinte Federația Națională a GAL-urilor
 • Sorin Bob, Președinte coperativa Lunca Somesului Mic

 

14.00 – 16.00 A doua sesiune: Finanțarea dezvoltării rurale în noul PNDR; cum se vor cheltui cele 8 miliarde de euro în 2014 –2020?

Moderator: Cristian Ghinea, Director CRPE

 • Prezentarea recomandărilor raportului CRPE ”Cum fructifică România oportunitățile create de reforma PAC în perioada 2014-2020”)

Invitaţi:

 • Mihail Dumitru, Director General Adjunct DG AGRI
 • George Turtoi, Secretar de Stat MADR
 • Tanczos Barna, Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală, Senat
 • Bogdan Merfea, membru Consiliu Director European Microfinance Network

 

Pentru a participa la acest atelier vă rugăm să accesaţi rubrica Înscriere.